اخبار فوری| اخبار سیاسی|فوری: گاف جدید کریمی قدوسی

فوری: گاف جدید کریمی قدوسی

کریمی قدوسی نماینده ادوار مجلس، در توئیتی کوتاه، آمر اصلی را «عامر اصلی» نوشت.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

جواد کریمی قدوسی، نماینده ادوار مجلس در توئیتی نوشت: ریاست محترم قوه قضائیه ملت تقاضا دارند دادگاه برگزار شده برای سیف و عراقچی که منجر به صدور حکم قطعی شد برای معرفی خیانت مار بزرگ به ملت پخش شود تا عامل و عامر اصلی سقوط ارزش پول ملی رسوا گردد. 

او در این این توئیت واژه آمر اصلی را به اشتباه «عامر اصلی» نوشته است. 

 
 

 کریمی قدوسی

ارسال نظر