قیمت طلا| قیمت طلا امروز| قیمت طلا در 22 مهر 1400| قیمت طلا روز

قیمت طلا امروز 22 مهر 1400| طلا بالا رفت

قیمت طلا امروز پنج شنبه 22 مهر 1400 مانند روز گذشته رشد کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 بازار طلا امروز شاهد رشد قیمت طلا 18 عیار بود. قیمت طلا در این هفته برای دومین بار این صعود را تجربه می کند.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۰۴۰۰ تومان افزایش، ۱,۱۴۴,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۱۴۴,۴۰۰۱۰,۴۰۰۰.۹11:23
۱,۱۳۴,۰۰۰۱۱,۳۰۰۰.۹۹روز قبل
۱,۱۲۲,۷۰۰-۱۳,۹۰۰.۰۰-۱.۲۴۲ روز پیش

امروز هر اونس طلا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بود. قیمت طلا امروز  با کاهش ۰.۱۵ درصدی به ۱,۷۹۱ (یک هزار و هفتصد و نود و یک ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۹۱-۲.۷۰-۰.۱۵ 09:00
۱,۷۹۳۳۵۱.۹۳روز قبل
۱,۷۵۹۳.۲۰۰.۱۸۲ روز پیش
 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا در بازار داخلی ایران امروز مانند روز قبل بالا رفت.  هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۴۴,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۱۴۴,۴۰۰۱۰,۴۰۰۰.۹11:23
۱,۱۳۴,۰۰۰۱۱,۳۰۰۰.۹۹روز قبل
۱,۱۲۲,۷۰۰-۱۳,۹۰۰.۰۰-۱.۲۴۲ روز پیش
 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۹۸ درصدی، از ۴,۹۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان به ۴,۹۶۳,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و شصت و سه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

بازار ارز امروز شاهد رشد قیمت دلار آمریکا بود. این اسکناس نسبت به دیروز  با ۳۰ تومان افزایش، ۲۷,۲۰۰ (بیست و هفت هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۷,۲۰۰۳۰۰.۱۱11:18
۲۷,۱۷۰۵۰۰.۱۸روز قبل
۲۷,۱۲۰-۳۷۰.۰۰-۱.۳۷۲ روز پیش

ارسال نظر