قیمت سکه امروز| قیمت سکه | قیمت نیم سکه| قیمت سکه امامی

قیمت سکه امروز 22 مهر 1400| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امامی و نیم سکه و ربع سکه امروز صعود کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 قیمت سکه  ، نیم سکه و ربع سکه امروز مانند روز قبل  بر مدار صعود پیش رفت.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی از روز گذشته وارد مدار صعود شده است. این فلز گران بهای داخلی امروز ۳۵,۰۰۰ تومان دیگر بر ارزش خود افزود و با قیمت  ۱۱,۷۷۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان معامله شد که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۷۷۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰۰.۲۹11:21
۱۱,۷۳۵,۰۰۰۵۵,۰۰۰۰.۴۶روز قبل
۱۱,۶۸۰,۰۰۰-۵۵,۰۰۰.۰۰-۰.۴۸۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

قیمت نیم سکه هم امروز هم مسیر قیمت سکه امامی شد و ۱۲,۰۰۰ تومان بالا رفت.نیم سکه، امروز به ۵,۹۸۵,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۹۸۵,۰۰۰۱۲,۰۰۰۰.۲11:24
۵,۹۷۳,۰۰۰۳,۰۰۰۰.۰۵روز قبل
۵,۹۷۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰.۰۰-۰.۸۴۲ روز پیش

 

 

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۲ درصدی، از ۳,۴۷۳,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار) تومان به ۳,۴۸۰,۰۰۰ (سه میلیون چهارصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی با افزایش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۲۰۲,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۲۰۰ (بیست و هفت هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۷,۲۰۰۳۰۰.۱۱11:18
۲۷,۱۷۰۵۰۰.۱۸روز قبل
۲۷,۱۲۰-۳۷۰.۰۰-۱.۳۷۲ روز پیش

 آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۴۴۰ (سی و یک هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۴۴۰۱۳۰.۰۴11:20
۳۱,۴۲۷۷۴۰.۲۳روز قبل
۳۱,۳۵۳-۴۵۰.۰۰-۱.۴۴۲ روز پیش

ارسال نظر