قیمت سکه| قیمت سکه امامی|قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز 10 آبان 1400| قیمت سکه افزایشی شد

قیمت سکه ، قیمت نیم سکه و ربع سکه امروز افزایش را تجربه کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

امروز قیمت سکه ، نیم سکه و ربع سکه افزایش یافت.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی، امروز به ۱۱,۸۶۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۸۶۵,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۴۲11:30
۱۱,۸۱۵,۰۰۰-۵۵,۰۰۰.۰۰-۰.۴۷روز قبل
۱۱,۸۷۰,۰۰۰۰.۰۰۰۲ روز پیش
 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۱۰۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰۱.۰۶11:32
۶,۰۳۵,۰۰۰-۱۰,۰۰۰.۰۰-۰.۱۷روز قبل
۶,۰۴۵,۰۰۰-۲۷,۰۰۰.۰۰-۰.۴۵۲ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز - دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۱ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۳۸ درصدی به ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳,۶۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰۰.۳۸11:32
۳,۵۸۶,۰۰۰-۱۴,۰۰۰.۰۰-۰.۴روز قبل
۳,۶۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۱.۱۱۲ روز پیش

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۷۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلاردر بازار آزاد امروز

دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۹۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۷,۵۹۰۱۳۰۰.۴۷11:31
۲۷,۴۶۰-۲۰.۰۰-۰.۰۸روز قبل
۲۷,۴۸۰-۹۰.۰۰-۰.۳۳۲ روز پیش

قیمت یورودر بازار آزاد امروز

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۱۰۴ تومان افزایش، ۳۱,۸۳۹ (سی و یک هزار و هشتصد و سی و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۸۳۹۱۰۴۰.۳۲11:20
۳۱,۷۳۵-۲۳.۰۰-۰.۰۸روز قبل
۳۱,۷۵۸-۳۶۸.۰۰-۱.۱۶۲ روز پیش

ارسال نظر