قیمت سکه| قیمت سکه امامی|قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز 16 آبان 1400| قیمت سکه فضایی شد

قیمت سکه ، قیمت نیم سکه و ربع سکه امروز افزایش یافت.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 قیمت سکه در بازار امروز وارد کانال 12 میلیون تومان شد. قیمت نیم سکه و ربع هم افزایش یافت.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی امروز با افزایش ۰.۶۶ درصدی، از ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان به ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و شصت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۰۶۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۰.۶۶11:12
۱۱,۹۸۰,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰۱.۳۳روز قبل
۱۱,۸۲۰,۰۰۰-۴۰,۰۰۰.۰۰-۰.۳۴۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۱۷۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۱۷۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۰.۳۲11:17
۶,۱۵۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۱.۱۳روز قبل
۶,۰۸۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰۰.۱۶۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه  با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۳,۶۶۲,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و شصت و دو هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۸۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلاردر بازار آزاد امروز

در بازار امروز دلار در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۶۰ تومان کاهش، ۲۷,۷۷۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۷,۷۷۰-۶۰.۰۰-۰.۲۲11:11
۲۷,۸۳۰۲۰۰۰.۷۱روز قبل
۲۷,۶۳۰-۱۰۰.۰۰-۰.۳۷۳ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

 یورو در بازار آزاد امروز - یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۷ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۱ درصدی به ۳۲,۱۰۷ (سی و دو هزار و یکصد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۲,۱۰۷-۷۰.۰۰-۰.۲۱ 11:20
۳۲,۱۷۷۲۷۳۰.۸۴روز قبل
۳۱,۹۰۴-۲۴۶.۰۰-۰.۷۸۳ روز پیش

ارسال نظر