قیمت دلار| قیمت دلار در صرافی ملی| قیمت دلار در بازار آزاد

قیمت دلار امروز 23 آبان 1400| دلار افزایشی شد

قیمت دلار در بازار ارز امروز افزایش را تجربه کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

قیمت دلار در بازار امروز افزایش یافت.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

 
دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۶۶۰ (بیست و هشت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۶۶۰ ۳۰ ۰.۱ 11:19
۲۸,۶۳۰ ۲۹۰ ۱.۰۱ روز قبل
۲۸,۳۴۰ ۱۲۰ ۰.۴۲ ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

 
در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۱۳۷ تومان کاهش، ۲۷,۴۴۷ (بیست و هفت هزار و چهارصد و چهل و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۴۴۷ -۱۳۷.۰۰ -۰.۵ 11:20
۲۷,۵۸۴ -۱۳۴.۰۰ -۰.۴۹ روز قبل
۲۷,۷۱۸ ۴۰۱ ۱.۴۴ ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ یورودر بازار آزاد

 
یورو در بازار آزاد امروز - یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۱ درصدی به ۳۲,۸۰۴ (سی و دو هزار و هشتصد و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۸۰۴ ۳۵ ۰.۱ 11:20
۳۲,۷۶۹ ۲۸۷ ۰.۸۷ روز قبل
۳۲,۴۸۲ -۹۵.۰۰ -۰.۳ ۳ روز پیش
 
آخرین نرخ پوند
پوند، امروز به ۳۸,۴۶۷ (سی و هشت هزار و چهارصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۴۶۷ ۴۰ ۰.۱ 11:20
۳۸,۴۲۷ ۴۸۶ ۱.۲۶ روز قبل
۳۷,۹۴۱ -۱۸۱.۰۰ -۰.۴۸ ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

 
درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۵۱ درصدی، از ۷,۷۸۰ (هفت هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان به ۷,۸۲۰ (هفت هزار و هشتصد و بیست ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۸۲۰ ۴۰ ۰.۵۱ 11:19
۷,۷۸۰ ۲۰ ۰.۲۵ روز قبل
۷,۷۶۰ ۶۰ ۰.۷۷ ۳ روز پیش

 

ارسال نظر