سربازی| خدمت سربازی| خبر خوب برای سربازان

فوری: بخشودگی جدید سربازی اعلام شد| شرایط جدید بخشودگی سربازی

رئیس سازمان وظیفه عمومی: دو سوم اضافه خدمت پشت دفترچه ای برای کلیه کسانی که سرباز هستند بخشیده شد. برای افراد مجرد نیز ۵۰ درصد این جرائم بخشیده شده است.

ارسال نظر