اخبار فوری| رئیس سازمان امور مالیاتی| داود منظور

فوری: یک امام صادقی دیگر به دولت سیزدهم اضافه شد| رئیس سازمان مالیات هم امام صادقی شد

در جلسه هیئت دولت، «داود منظور» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 در جلسه هیئت دولت، «داود منظور» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.

ارسال نظر