جاماندگان سهام عدالت| سهام عدالت| خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت

فوری: خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت

محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعداد جاماندگان سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر است و با موافقت دولت با طرح مجلس، سهام عدالت گروه نخست که شامل ۱۰ میلیون نفر از جمله ۴ میلیون افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی می شود، تا قبل از ۲۲ بهمن امسال واگذار خواهد شد.

ارسال نظر