بنزین|قیمت بنزین| توزیع بنزین

فوری: بنزین 3 هزار تومانی است

جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، می‌گوید سه‌هزار پمپ بنزینی که کار سوخت‌رسانی را از سر گرفته‌اند همچنان دستی کار می‌کنند و بنزین را به قیمت آزاد می‌فروشند.

ارسال نظر