محدودیت شبانه| لغو محدودیت شبانه| شورای عالی ترافیک

فوری: شهردار تهران خواستار لغو محدودیت شبانه

با اعلام شهردار تهران، در شورای عالی ترافیک مصوب شد تا درخواست لغو محدودیت تردد شبانه به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شود.

ارسال نظر