قیمت سکه| قیمت سکه امامی|قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز 12 آبان 1400| سکه گران شد

قیمت سکه ، قیمت نیم سکه و ربع سکه امروز مسبت به روز قبل گران شد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

قیمت سکه ، نیم سکه و ربع سکه در بازار امروز گران شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۱۱,۸۰۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان به ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۸۳۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰۰.۲۱11:24
۱۱,۸۰۵,۰۰۰-۳۵,۰۰۰.۰۰-۰.۳روز قبل
۱۱,۸۴۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰۰.۲۱۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۰۷۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۰۷۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۰.۳۲11:26
۶,۰۵۰,۰۰۰-۱۵,۰۰۰.۰۰-۰.۲۵روز قبل
۶,۰۶۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۰.۴۹۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز - چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۳ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۳,۵۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و نود هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۶۹,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و شصت و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

در بازار امروز دلار در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان افزایش، ۲۷,۵۹۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۷,۵۹۰۴۰۰.۱۴11:17
۲۷,۵۵۰-۴۰.۰۰-۰.۱۵روز قبل
۲۷,۵۹۰۱۳۰۰.۴۷۲ روز پیش

آخرین نرخ یورودر بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۹۷۴ (سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۹۷۴۰.۰۰۰11:20
۳۱,۹۷۴۳۴۰.۱روز قبل
۳۱,۹۴۰۲۰۵۰.۶۴۲ روز پیش

ارسال نظر