مهریه در طلاق توافقی چگونه تعیین می شود؟

 مهریه در طلاق توافقی چگونه تعیین می شود؟
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 

مهریه از حقوق زن است که بواسطه عقد نکاح مالک آن می شود. زن در هر زمانی هم حین زندگی و هم حین طلاق می تواند آن را مطالبه کند. مرد نیز وظیفه دارد جهت بری الذمه شدن اگر عین معین است عینا و اگر وجه نقد است به نرخ روز آن را پرداخت کند. اگر مهریه به نرخ روز عقد باشد باید به نرخ روز مطالبه و بر اساس شاخص روز محاسبه و پرداخت شود. در صورتی که زوجین بخواهند به صورت توافقی جدا شوند مقدار مبلغ آن را نیز به صورت توافقی تعیین می کنند.

 

 

آیا در طلاق توافقی به زن مهریه تعلق می گیرد؟

در طلاق توافقی زوجین هر دو تمایل به جدا شدن دارند در خصوص موارد پیرامون آن نیز مانند مهریه به صورت توافقی به تفاهم می رسند. آنها با تنظیم توافق نامه طلاق و با ارائه آن به دادگاه، دادخواست طلاق می دهند. در مورد مهریه نیز باید عنوان کرد که مرد در هر شرایطی وظیفه پرداخت آن را دارد و این حق به هیچ عنوان ساقط نمی شود. بنابراین در طلاق توافقی نیز باید پرداخت شود با این تفاوت که بر سر میزان مبلغ آن زوجین به توافق می رسند.

نحوه بخشیدن مهریه در طلاق توافقی

در طلاق توافقی مهریه زن پابرجاست و در مورد مقدار آن زوجین توافق می کنند و ممکن است زن با بخشیدن مقداری از آن و اخذ مبلغی به صورت توافقی جدا شود. در این صورت دادگاه نیز بر اساس همان مقدار توافق شده حکم را صادر می کند. طلاق توافقی شبیه به طلاق خلع و مبارات است، در طلاق خلع زن از شوهرش کراهت دارد و برای اینکه او را راضی به طلاق کند مقدار یا تمام مهریه اش را می بخشد یا حتی ممکن است مالی به او بدهد تا طلاقش بدهد. در طلاق مبارات نیز هر دو زوجین از هم کراهت دارند و می خواهند جدا شوند، در اینصورت مرد تمام یا مقداری از مهریه زن را پرداخت می کند و او را طلاق می دهد. در سامانه محاسبه آنلاین مهریه به نرخ روز مقدار صداق بر اساس شاخص تورم و به نرخ روز محاسبه خواهد شد.

7

 

 فرمول محاسبه مهریه

در فرمول محاسبه مهریه عدد شاخص سال مطالبه بر عدد شاخص سال عقد تقسیم می شود و حاصل این تقسیم، ضرب در مبلغ صداق قید شده در قباله ازدواج خواهد شد. طبق این فرمول در صورتی که زن در سال ۱۳۷۰ با مهریه یک میلیون تومان عقد کرده باشد و در سال ۱۳۹۸ آن را مطالبه کرده باشد. مهریه او بر اساس شاخص سال ۹۸ محاسبه خواهد شد. ولی اگر او در سال جاری ۱۴۰۲ آن را مطالبه کند به نرخ یکسال قبل یعنی به نرخ سال ۱۴۰۱ مقدار آن محاسبه خواهد شد. زیرا شاخص تورم در آخر هر سال اعلام می شود و هنوز شاخص سال ۱۴۰۲ اعلام نشدن است. این نکته مهمی است که دیگر سایت ها به آن اشاره ای نکرده بودند.

 

ارسال نظر

 

آخرین مطالب