بازگشایی مدارس| زمان بازگشایی مدارس| جزئیات بازگشایی مدارس

فوری:جزئیات بازگشایی مدارس

امروز فرایند بازگشایی مدارس آغاز شد و چگونگی حضور دانش آموزان در اختیار مدیران مدارس و منطقه است.

ارسال نظر