خرید برنج داخلی در فصل ممنوعیت واردات

انجمن واردکنندگان برنج از کشاورز ایرانی حمایت می کند

انجمن واردکنندگان برنج ایران در راستای حمایت از تولید داخلی و کشاورزان ایرانی فعال در حوزه برنج همچنین کمک به کنترل بازار،آمادگی خود را جهت خرید برنج داخلی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد.

انجمن واردکنندگان برنج از کشاورز ایرانی حمایت می کند
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

انجمن واردکنندگان برنج طی مکاتبه رسمی با دکتر خانی نوذری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه پیشنهادات مرتبط با تنظیم بازار برنج اعلام کرد در راستای کنترل بازار و حمایت از تولید داخلی و کشاورزان ایرانی کمیته خرید برنج داخلی این انجمن نسبت به خرید برنج تولید شده در استان های شمالی کشور اقدام خواهد کرد.طبق اعلام انجمن واردکنندگان برنج با وجود انفکاک ماموریت تجارت و واردات برنج از حوزه خرید داخلی و تولید ، در راستای سرعت بخشی و اجرای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازار برنج با توجه به فعالیت برخی از اعضای انجمن در امر خرید برنج داخلی طی سنوات گذشته "کمیته خرید برنج داخلی" در انجمن واردکنندگان با اعتبار کف 200 میلیارد تومان به طور مستمر نسبت به خرید برنج ایرانی در قالب برندهای مشخص و شناسنامه دار اقدام می نماید که می تواند تا میزان 1000 میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند.گفتنی است این اقدام با همکاری و تعامل وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برنج داخلی و ممنوعیت واردات برنج از جانب انجمن واردکنندگان با هدف حمایت از تولیدکننده و کشاورز ایرانی همچنین کنترل بازار و سامان دهی تجارت برنج در کشور صورت می گیرد.

 

ارسال نظر

 

آخرین مطالب