چه کسانی بانفوذ وقدرتشان مانع رشد وپیشرفت هوشمندهاشمی شدند.

چه کسانی بانفوذ وقدرتشان مانع رشد وپیشرفت هوشمندهاشمی شدند.
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

مدتیست هوشمندهاشمی بازیگر جوان و خوش چهره کشورمان حرفهایی میزند که شاید بعضیها راناراحت کرده ودر صدد ساکت کردن این بازیگر برآمده اند

6

اما خیلیها بالاخص جوانان علاقه مند خوشحالند که  یک بازیگر جوان والبته باتجربه که سالهاست عمروجوانیش را دراین رشته گذاشته است جرات گفتن حرفهایی را پیداکرده است که گویی دیگر برایش مهم نیست

7

به راستی واقعا این افراد درسینمای ایران وجود دارند و چرا هوشمند هاشمی به صورت جدی و بی تعارف نامشان رانمی آورد آیا جریانی هستند که ازگفتن نامشان میترسد ویا میخواهد فقط تسویه حسابی با گروهی کرده باشد که سالیان سال با وقت وجوانیش بازی کردند و به قولی هدفش این است که با تهدید گفتن اینکه انها چه کسانیند میخواهد ازاین به بعد درحاشیه امن تری به ادامه فعالیتهایش بپردازد.

8

دیدگاه خود را ارسال کنید