سهام عدالت امروز چقدر قیمت خورد؟

ارزش سهام عدالت را در ادامه بخوانید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۲ درصد کاهش یافت.

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۲۰۹هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۷۸۹هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۲۴۴هزار تومان رسید.

همچنین ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۲۵هزار تومان رسیده است.

ارسال نظر