قیمت سکه| قیمت سکه امامی|قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز 19 آبان 1400| سکه افزایش یافت

امروز قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه افزایش را تجربه کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

امروز قیمت سکه ، نیم سکه و ربع سکه  افزایش یافت.

آخرین نرخ سکه امامی

در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۲,۲۶۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و شصت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۲۶۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۰.۳۲11:24
۱۲,۲۲۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۰.۲۴روز قبل
۱۲,۱۹۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۰.۳۲۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

همچنین نیم سکه با افزایش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۶۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و شصت هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۲۶۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰۰.۱۵11:26
۶,۲۵۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۰.۳۲روز قبل
۶,۲۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۰.۴۸۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۳,۷۱۲,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و دوازده هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۵۳ درصدی، از ۲۸,۰۱۰ (بیست و هشت هزار و ده ) تومان به ۲۸,۱۶۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۸,۱۶۰۱۵۰۰.۵۳11:14
۲۸,۰۱۰-۹۰.۰۰-۰.۳۳روز قبل
۲۸,۱۰۰۳۰۰۱.۰۶۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۱۷۱ تومان افزایش، ۳۲,۶۳۴ (سی و دو هزار و ششصد و سی و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۲,۶۳۴۱۷۱۰.۵۲11:20
۳۲,۴۶۳-۵۴.۰۰-۰.۱۷روز قبل
۳۲,۵۱۷۳۷۵۱.۱۵۲ روز پیش

ارسال نظر