کشف جسد دندانپزشک جوان تهرانی

چند روز قبل اهالی یک ساختمان در منطقه نیاوران در تماس با ماموران کلانتری 123 نیاوران از بوی تعفن شدیدی که در ساختمان پخش شده بود خبر دادند.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

بوی تعفن جسد در خانه‌ای در شمال تهران راز مرگ تلخ دندانپزشک جوان را فاش کرد.

چند روز قبل اهالی یک ساختمان در منطقه نیاوران در تماس با ماموران کلانتری 123 نیاوران از بوی تعفن شدیدی که در ساختمان پخش شده بود خبر دادند.

ماموران برای بررسی موضوع به محل رفته و در بررسی ها مشخص شد بوی تعفن از خانه دندانپزشک جوان که چند روزی در ساختمان دیده نشده پخش می شود.

همین کافی بود تا ماموران با هماهنگی مقام قضایی و به کمک آتش نشانان در خانه مرد دندانپزشک را باز کنند و زمانیکه ماموران وارد خانه شدند با جسد دندانپزشک 47 ساله روبرو شدند.

بدین ترتیب بازپرس محمد تقی شعبانی از شعبه 10 دادسرای امور جنایی تهران همراه تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیق پای در صحنه جرم گذاشتند و در بررسی های ابتدایی مشخص شد چند روزی از مرگ مرد دندانپزشک می گذرد.

داخل خانه دندانپزشک جوان بهم ریخته بود و در گاوصندوق نیز باز بود و سناریوی مرموزی پیش روی ماموران پلیس تهران قرار گرفت که در این صحنه بازپرس دستور داد تا جسد برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود.

بنا بر این گزارش، بازپرس شعبانی از شعبه 10 دادسرای امورجنایی تهران دستور داد تا از خانواده مرد دندانپزشک تحقیق شود تا مشخص شود از گاوصندوق و خانه سرقتی رخ داده است یا نه. تحقیقات تکمیلی بعد از نظریه پزشکی قانونی آغاز می شود.

ارسال نظر