اخبار سیاسی| آخرین اخبار سیاسی|فوری: احکام اتوبوسی زاکانی

فوری: احکام اتوبوسی زاکانی

زاکانی طی حکمی «عباس حیدری» را به سمت «عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برج میلاد» منصوب کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

علیرضا زاکانی در حکمی مریم اردبیلی را به سمت مدیر کل امور بانوان منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: بنا به پیشنهاد معاون امور اجتماعی و فرهنگی و نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جنابعالی به موجب این حکم و به مدت یکسال به سمت «مدیرکل امور بانوان» منصوب می‌شوید.

پیش از این زهرا بهروز آذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران بود.

زاکانی همچنین طی حکمی «عباس حیدری» را به سمت «عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برج میلاد» منصوب کرد.

در متن حکم آمده  است: بنا به پیشنهاد معاون امور اجتماعی و فرهنگی و نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جنابعالی به موجب این حکم و به مدت یکسال به سمت « عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برج میلاد » منصوب می‌شوید.

از سوی دیگر «حمیدرضا صارمی» با حکم شهردار تهران به عنوان «رئیس هیئت مدیره سازمان نوسازی شهر تهران» منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: با توجه به سوابق و تجارب جناب‌عالی و با استناد به ماده (۱۳)اساسنامه سازمان نوسازی شهر تهران، به موجب این حکم به مدت یکسال به سمت رئیس هیئت مدیره سازمان نوسازی شهر تهران منصوب 
می‌شوید.

زاکانی همچنین در حکمی دیگر «امیر حاجی نور محمدی» را به سمت «مدیرعامل شرکت شهر سالم»منصوب کرد.

در متن این حکم نیز آمده است: نظر به تعهد و تجارب و شایستگی جناب‌عالی و به استناد مصوبه هیئت مدیره و مفاد اساس‌نامه شرکت شهر سالم به موجب این حکم به مدت یک‌سال به سمت مدیرعامل شرکت شهر سالم منصوب می‌شوید.

ارسال نظر