امتحانات دانشگاه‌ها حضوری شد

به دانشگاه‌ها اعلام کرده ایم تا مقدمات حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها را برای اجرایی شدن مراحل امتحانات آماده کنند.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

دیر کل آموزش عالی وزارت علوم گفت: دانشگاه‌ها موظف به برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم هستند.

آهنچیان، مدیر کل آموزش عالی وزارت علوم گفت: امتحانات پایان ترم با تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد از سرگیری آموزش به شیوه حضوری برگزار خواهند شد و به دانشگاه‌ها اعلام کرده ایم تا مقدمات حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها را برای اجرایی شدن مراحل امتحانات آماده کنند.

دانشگاه‌هایی که در زمان امتحانات پایان ترم جزو مناطق قرمز به شمار بیایند باید آموزش و امتحانات را به شیوه غیر حضوری برگزار کنند.

ارسال نظر