تشویقی برای این مشترکان

علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، از پاییز سرد امسال گفت و بیان کرد: این مسئله سبب شده دغدغه وزارت نفت، تامین به موقع و به هنگام سوخت زمستانی باشد و در این موضوع دست کمک و یاری به سمت همه مردم و مصرف کنندگان گاز طبیعی دراز کرده ایم.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با اشاره به شعار «گاز برای ساختن کشور و نه سوختن است» گفت: در راستای عمل به این شعار، قرار است مشترکان خوش مصرف را تشویق و مشترکان بد مصرف را جریمه کنیم.

علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، از پاییز سرد امسال گفت و بیان کرد: این مسئله سبب شده دغدغه وزارت نفت، تامین به موقع و به هنگام سوخت زمستانی باشد و در این موضوع دست کمک و یاری به سمت همه مردم و مصرف کنندگان گاز طبیعی دراز کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه ایران سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در دنیا است، اظهار کرد: کشورهایی که قبل از ایران در این مقایسه قرار دارند از نظر جمیعت و اقلیم با ایران قابل مقایسه نیستند. قبل از ایران آمریکا، روسیه و چین قرار دارند که مصرف گاز طبیعی آن ها بیشتر از ایران است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با بیان اینکه بخش عمده ای از گاز را در منازل مصرف می کنیم، عنوان کرد: بیشتر کشورهای توسعه یافته بخش اصلی گاز خود را در صنایع مصرف می کنند و این در حالی است که اقلیم ایران سرد نیست. مصرف گاز در ایران به اندازه ۱۲ کشور اروپایی است که اقلیم سردتری هم نسبت به ایران دارند.

وی از شکست مداوم رکوردهای مصرف گاز در بخش خانگی گفت و آن را نگران کننده دانست و بیان کرد: اگر مصرف گاز با همین سرعت ادامه پیدا کند، ممکن است گازی برای تخصیص دادن به صنایع و نیروگاه ها باقی نماند. باید قدر انرژی را بیشتر بدانیم و گاز را به گونه ای مصرف کنیم که همه هموطنان بتوانند از این نعمت بهره مند شوند و استفاده از آن تبدیل به افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور شود اما این شکل مصرف سبب می شود، تمام گاز بسوزد و مصرف شود.

فروزنده با اشاره به شعار «گاز برای ساختن کشور و نه سوختن است» گفت: در راستای عمل به این شعار، وزارت نفت یک برنامه ای طراحی کرده و دولت آن را تصویب کرده است. قرار است مشترکان خوش مصرف را تشویق و مشترکان بد مصرف را جریمه کنیم و از ابتدای آذرماه روی قبوض گاز اعمال شود.

ارسال نظر