اخبار روز|وارش، یار دوازدهم

وارش، یار دوازدهم

نام «ایران» که در میان است همه ما یک پیکریم. یک نفسیم، یک جانیم. دیگر پای قومیت و جنسیت در میان نیست و وظیفه ما ایستادن در کنار کسانی است که برای بالا بردن پرچم ایران می‌جنگند. امروز با تمام وجود پشتیبان شیرزنان ایران برای جام ملت‌های آسیا هستیم. بانوانی که برای افتخار آفرینی به میدان میروند.

ارسال نظر