مه لقا باقری | مه لقا باقری و جواد عزتی | مه لقا باقری در زخم کاری

عکس‌های مه لقا باقری در کنار همسرش جواد عزتی

مه لقا باقری همسر جواد عزتی هردو از بازیگران بسیار خوب ایرانی هستند که در ادامه عکس‌های این دو را می‌بینید.

ارسال نظر