صندوق سرمایه گذاری| صندوق سرمایه گذاری پربازده| صندوق سرمایه گذاری پربازده امروز

صندوق های سرمایه گذاری پربازده امروز 3 شهریور 1400 / لیست صندوق ها

یکی از ابزارهای بازار سرمایه که در دسته سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار قرار می‌گیرند صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. در یک ماه گذشته کدام یک از این صندوق‌ها بازدهی بیشتری را داشتند؟

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

یکی از ابزارهای بازار سرمایه که در دسته سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار قرار می‌گیرند صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که به سه نوع سهامی، مختلط و با درآمد ثابت تقسیم می‌شوند. در یک ماه گذشته کدام یک از این صندوق‌ها بازدهی بیشتری را داشتند؟

صندوق‌های با درآمد ثابت

در یک ماه گذشته صندوق با درآمد ثابت غیر بورسی توسعه سرمایه نیکی، به ارزش ۲۷ میلیارد تومان بازدهی ۴٫۱۴ را داشته است و در صدر صندوق‌های با درآمد ثابت با بازدهی بالا قرار دارد. همچنین صندوق بورسی مشترک آسمان امید با نماد آسامید هم به ارزش ۶۲۱ میلیارد تومان بازدهی ماهانه ۳٫۸۲ درصد را داشته و در رتبه دوم قرار گرفته است. در رتبه سوم هم صندوق بورسی مشترک گنجینه الماس پایدار به ارزش ۵۳ میلیارد تومان بازدهی ۳٫۷۷ درصدی را ثبت کرده است.

صندوق سرمایه گذاری
 
 

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق بورسی آرمان سپهر آشنا با ارزش ۲۶۶ میلیارد تومان، بازدهی ماهانه ۱۱٫۷۹ درصدی را ثبت کرده است. همچنین در رتبه دوم بازدهی ماهانه صندوق توسعه ممتاز با ارزش ۳۸۳ میلیارد تومان بازدهی ۱۰٫۹۶ درصدی را داشته است. صندوق مشترک پارس هم با ارزش ۴۴ میلیارد تومان، بازدهی ۱۰٫۹۴ میلیارد تومانی را داشته است.

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‎‌گذاری در سهام

صندوق سهام بزرگ کاردان با ارزش ۳۰۶ میلیارد تومان در یک ماه گذشته با ۱۹٫۸۹ درصد بازدهی در صدر سوددهی صندوق‌های سهامی قرار گرفت. همچنین در رتبه دوم بازدهی صندوق‌های در سهام صندوق تجارت شاخصی کاردان با ارزش ۴۶۴ میلیارد تومان بازدهی ۱۹٫۵۱ درصدی را ثبت کرده است. همچنین صندوق آوای سهام کیان هم با ارزش ۵۷۵ میلیارد تومان بازدهی ۱۹٫۰۶ درصدی را داشته است.

صندوق سرمایه گذاری

ارسال نظر