بورس| پیش بینی بورس| وضعیت بورس

بورس روزهای خوش را تجربه خواهد کرد/ سرمایه گذاری غیرمستقیم برگ برنده بورس

رئیس هیات مدیره بورس تهران با اشاره به برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس درباره بازار سرمایه گفت: این برنامه افق روشنی را برای این بازار به ارمغان آورده است.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

امیرتقی خان تجریشی درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: برای اولین بار در برنامه های ارائه شده وزیر اقتصاد در مجلس در خصوص سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه و فرهنگسازی های مربوط به این بخش، توضیحاتی ارائه شد. این موضوع صنعت مالی را رشد می دهد. ریسک سرمایه گذاری را برای سهامداران خرد که لزوما دانش کافی برای حضور در بازار سرمایه ندارند،‌ کاهش داده و نهایتا منجر به فرصتی برای توسعه ابزارهای مالی در کنار رشد حجم بازار و نقش آفرینی بیشتر در صحنه اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: موضوع دیگری که می توان آن را به عنوان نقطه روشنی از برنامه های خاندوزی در وزارت اقتصاد قلمداد کرد، ساده سازی مسیر ورود شرکت های جدید به بازار سرمایه است. افزایش تعداد شرکت های بازار در بلندمدت منجر به افزایش شفافیت در سطح اقتصاد مولد می شود و امتیازها و معافیت های ورود به بازار سرمایه بصورت غیررانتی به تولید کنندگان تعلق می گیرد. در کنار آن، آزادی عمل سرمایه گذاران برای انتخاب سهم افزایش یافته و نهایتا بورس را تبدیل به بازار معاملاتی گسترده تری می کند که نه تنها برای سرمایه گذاران داخلی بلکه برای سرمایه گذاران خارجی نیز به بازاری با جذابیت بالا تبدیل خواهد شد.

رئیس هیات مدیره بورس تهران در خصوص موضوع تامین مالی مطرح شده در برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد توضیح داد: توسعه بازار بدهی مزایای بسیاری دارد. اولین مزیت آن را می توان سهولت تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی عنوان کرد. با توجه به انواع مختلف اوراق تامین مالی که اکنون مجوز انتشار دارند هر گونه مشکلی که در زمینه تامین مالی و یا سرمایه در گردش بنگاه ها از مرحله ایجاد تا تامین مواد اولیه و یا راه اندازی خطوط طرح توسعه پیش بیاید، قابل رفع است و می تواند به عنوان نقطه قونی در مسیر اقتصاد مولد شناخته شود.

تقی خان تجریشی ادامه داد: از سوی دیگر به سرمایه گذارانی که می خواهند با ریسک اندک وارد بازار شوند، اجازه می دهد گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشند. همچنین به دولت نیز این امکان را می دهد که با انتشار اوراق دولتی، کسری بودجه را از مسیر درست و بدون نیاز به استمداد از مسیرهایی نظیر چاپ پول، انجام دهد و به نتیجه برساند. بنابراین این برنامه افق روشنی را برای بازار سرمایه به ارمغان آورده است.

ارسال نظر