بازار بورس|بازار بورس امروز| ارتقا جایگاه بازار بورس

بازار بورس ارتقا جایگاه داد

بورس نسبت به سال‌های گذشته جایگاه بهتری در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری پیدا کرده و دو گروه اصلی حاضر در کشور یعنی عامه مردم و دولت شناخت بهتری را نسبت به بورس پیدا کرده‌اند که این امر در رونق بازارسرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری در این بازار بی‌تاثیر نبوده است.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

مدیر عامل شرکت سبدگردان داریک پارس به دلایل رشد اخیر معاملات بورس اشاره کرد و گفت: اتفاقی که در سال های اخیر رخ داد و منجر به ورود بیشتر سرمایه گذاران به بازار سهام شد، توجه بی سابقه دولت به بازار سرمایه و نیز شناخت بیشتر بازار سهام در میان سرمایه گذاران بود.

ابوالفضل شهرآبادی، با بیان اینکه در دو سال اخیر افزایش بازیگران بورس سبب ورود هر چه بیشتر نقدینگی به این بازار شدند، اظهار کرد: اتفاق رخ داه در سال ٩٨ و ٩٩ و همچنین ورود حجم زیادی از منابع مالی به بورس منجر به کسب بازدهی چشم گیر سرمایه گذاران از بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری شد.

این فعال بازار سرمایه، معتقد است که رخ دادن چنین اتفاقی از جمله مسایلی است که می توان آن را به عنوان نکته ای مثبت در بازار تلقی کرد.

مدیر عامل شرکت سبدگردان داریک پارس به تغییر روند معاملات بورس در نیمه دوم سال ٩٩ تاکید و خاطرنشان کرد: اگر در نیمه دوم سال ٩٩ شاهد وجود چنان هیجانی از سوی سهامداران در معاملات بازار سهام نبودیم، این بازار می توانست به درخشش خود در میان سایر بازارها ادامه دهد و در کنار آن به بیش از بازدهی که تا قبل از ریزش بازار دست یافته بود، دسترسی پیدا کند.

به گفته او، بورس نسبت به سال های گذشته جایگاه بهتری را در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه گذاری پیدا کرده است و دو گروه اصلی حاضر در کشور یعنی عامه مردم و دولت شناخت بهتری را نسبت به بورس پیدا کرده‌اند که این امر در رونق بازار سرمایه و افزایش سرمایه گذاری در این بازار بی تاثیر نبوده است.

شهرآبادی ادامه داد: تا قبل از این اتفاق، دولت هم اقبال چندانی را به بورس نشان نمی داد اما از دو سال گذشته این بازار به عنوان مکانی مناسب جهت تامین مالی دانست و زمینه رشد این بازار را فراهم کرد.

مدیر عامل شرکت سبدگردان داریک پارس به توجه دولت رییسی به بورس و نیز دلایل آن اشاره کرد و گفت: اکنون مسوولان و دولتمردان بورس را بهتر شناخته و به جایگاه اصلی این بازار پی برده‌اند و همچنین دیگر می دانند از بورس چه استفاده هایی را می توان کرد، در حالی که در گذشته چنین شناختی از بورس در کشور وجود نداشت.

او در ادامه سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم دولتمردان به ماهیت و کارکرد بورس پی برده و از توان این بازار مانند کشورهای پیشرفته استفاده کنند.

شهرآبادی همچنین به کارکرد اصلی بورس در کشور اشاره کرد و گفت: کارکرد اصلی بورس تامین مالی و تشکیل سرمایه است، وجود چنین مزیتی در  این بازار و در کشوری که به دنبال توسعه است به عنوان نکته ای مثبت تلقی می شود، زیرا نقدینگی از راهی مناسب مانند بازار سرمایه  به سمت تولید سوق داده می شود.

مدیر عامل شرکت سبدگردان داریک پارس به روش هایی که می تواند باعث ورود آرامش اولیه به بازار و نیز شناخت بورس به عنوان پایگاه جذب نقدینگی شود، اشاره کرد و افزود: اقداماتی مانند ایجاد برخی سیستم ها برای جذب نقدینگی جدید به بازار، اعمال تغییرات برای ایجاد شفافیت بیشتر و اجرای برنامه هایی در راستای کاهش زمان توقف نمادها در بازار می تواند در کوتاه مدت و میان مدت باعث ایجاد تعادل و بازگشت رشد به معاملات بازار سهام شود.

به گفته او، اقدامی که باید در کوتاه مدت انجام داد از جمله فعالیت هایی است که برای کمک بازگشت بورس به کارکرد خود محسوب می شوند.

شهرآبادی ادامه داد: سرمایه های در اختیار مردم باید از راه ورود به بورس به سمت صنعت سوق داده شوند تا در نهایت از این طریق اقداماتی در جهت تکمیل سرمایه شرکت ها صورت بگیرد.

ارسال نظر