تحلیل بورس| بازار بورس| شاخص کل بورس

نگاهی با روند معاملات بازار بورس

افراد حقیقی امروز ۵۳۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه فلزات اساسی و همچنین سهام ملی صنایع‌ مس‌ ایران بود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۵۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۷۶۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۲درصد یعنی ۸۷۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۹درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «فرآورده‌های نفتی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن» و «قند و شکر» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فملی»، «وگردش» و «شپنا» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «قنقش»، «توسن» و «شفنح» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع‌ مس‌ ایران معادل ۶۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی قند نقش جهان با برتری ۶میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۳نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۰۶نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۹۰میلیارد تومان بود.

ارسال نظر