بورس امروز و نمادهای سودآور|بورس امروز| نمادهای سودآور

بورس امروز و نمادهای سودآور

افراد حقیقی امروز ۲۶۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه محصولات شیمیایی و همچنین سهام فولاد مبارکه اصفهان بود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۲۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد هشت هزارو ۵۷۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۶درصد یعنی هزار و ۴۱۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان سه درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سرمایه گذاری‌ها» و «تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی‌ و نوری» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

​سه نماد «فولاد»، «شپنا» و «شتران» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «شسپا»، «صبا» و «مادیرا» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان معادل ۶۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی نفت سپاهان  با برتری ۹۳میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۶۴نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۵۳نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۴۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۷۰میلیارد تومان بود.

 

بورس امروز

بورس امروز

ارسال نظر