افشای اطاعات| توقف نماد| نماد ثتوسا

افشای اطاعات این نماد را بست

نماد معاملاتی ثتوسا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب برای شرکت س. توسعه و عمران استان اردبیل متوقف شد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

نماد معاملاتی (ثتوسا ۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت س. توسعه و عمران استان اردبیل متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

 

ارسال نظر