اخبار سیاسی| آخرین اخبار سیاسی| رئیسی| اشتباه لفظی دیگر رئیسی| فیلم

اشتباه لفظی دیگر رئیسی| فیلم

رئیس جمهور در کنفرانس وحدت اسلامی، «شیخ محمد سعید رمضان البوطی» را «شیخ طوطی» خواند.

ارسال نظر