توصیه ای به نهادهای امنیتی کشور/ مراقب بازی جدید ضد انقلاب باشید!

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

فردانیوز نوشت: بازتولید اغتشاشات سال 1401 ،ماههاست تبدیل به یک دغدغه مهم از سوی دستگاههای اطلاعاتی غرب، رژیم اشغالگر قدس  و مهره های ضد انقلاب آنها شده است.طبق محاسبات دشمنان،  این پروسه باید در روزهای اخیر کلید بخورد تا انعکاس آن در سالگرد مرگ مهسا امینی و روزهای پس از آن قابل مشاهده و احصاءباشد.پس از ناکامی محسوس و ملموس غرب و ضد انقلاب در روایت سازی از ماجرای مرگ جواد روحی ،اکنون شاهد تمرکز خاص آنها بر روی دو مهره کهنه یعنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هستیم.خبرسازی هدفمند سایت کلمه و بازنشر گسترده  و هدفمند آن از سوی رسانه های معاندی  که حتی در طول اغتشاشات کمترین وزنی برای موسوی و رهنورد قائل نبوده اند، بخشی از این بازی تلقی می شود. 

دراینجا قصد تحلیل ماهیت و کلیت  نقشه ضدامنیتی جدید غرب و رژیم صهیونیستی و جریانات ضد انقلاب علیه کشورمان را نداریم زیرا این نخستین بار نیست که چنین نقشه هایی در اتاقهای فکر دشمنان ترسیم و اجرایی می شود. با این حال  دستگاه امنیتی کشور( که مسئولیت نظارت بر حصر خانگی سران فتنه را بر عهده دارد )لازم است رصد هوشمندانه ای نسبت به نقشه جدید جریانات معاند در قبال موسوی و رهنورد داشته باشد. اکنون با جریانی مواجه هستیم که در راستای دستیابی به هدف شوم خود مبنی بر تزریق بحران و اغتشاش در جامعه ایرانی، به راحتی  از مهره های بازی سابق و کنونی خود عبور می کند.قطعا اگر دستگاههای امنیتی دشمن متوجه شوند فایده مهره های آنها در ایران برایشان نسبت به هزینه آنها کاهش یافته است، حاضر هستند کاربری آنها را تغییر دهند :حتی از طریق حذف فیزیکی! 

در بین سالهای 1389 تا کنون، قطعا اگر نظارتهای کامل دستگاههای امنیتی بر حصرموسوی و کروبی وجود نداشت، تاکنون بارهااز منافقین و سلطنت طلبان گرفته تا مهره های دیگر دستگاههای اطلاعاتی موساد و سیا، درصدد حذف فیزیکی آنهاو استفاده از شرایط پس از آن بر آمده بودند. خبرسازی اخیر وبسایت کلمه و گردش غیرعادی این خبر در سایتهای ضد انقلاب به وضوح نشان می دهد که آنها نسبت به مرگ سران فتنه و استفاده از شرایط پس از آن، کاملا رویکرد عملیاتی و هدفمندی پیدا کرده اند. 

در اینجا دستگاه امنیتی کشور باید با همان رصد هوشمندانه همیشگی خود، ابعاد و عمق این نقشه شوم را مورد بررسی قرار داده و نتایج این بررسی ها را برای  افکار عمومی کشور( که مخاطبان نهایی نقشه خطرناک جدید دشمنان هستند ) تشریح نماید.ضمن آنکه قطعا باید متناسب با فرامتن  ایجاد شده درشرایط کنونی و اثبات عزم ضد انقلاب برای از بین بردن سران فتنه وتغییرکاربری آنها از سیاستمدارانی زنده به مرده،حفاظت شدیدتری را ( خصوصا در برهه کنونی) نسبت به آنها در نظر گرفت .

 

دیدگاه خود را ارسال کنید