قابلمه خریدن معاون رئیس جمهور در خیابان

عکسی از کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در حال خرید قابلمه از فروشگاه لوازم آشپزی در شهر پاریس منتشر شد.

ارسال نظر