روحانی| دادگاهی شدن روحانی

فوری: روحانی دادگاهی می شود

این طور که رئیس کمیسیون اصل نود می‌گوید نماینده‌های مجلس می‌خواهند در سه محور اقتصادی از جمله بورس و مسکن روحانی را پای میز محاکمه بکشانند .

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:
 

 

به نظر می‌رسد چنین ادعایی بیشتر یک بازی سیاسی و حمله دوباره به دولت قبل و تصمیمات آن باشد تا زمینه برای تصمیمات جدید فراهم شود.

 

 

ارسال نظر