جنگ در افغانستان رخ می دهد؟| جنگ| جنگ در افغانستان

جنگ در افغانستان رخ می دهد؟

فداحسین مالکی گفت: بهترین راه این است که دولت موقتی شکل می گرفت فردی چون آقای کرزای که همه گروه‌های افغان او را قبول دارند در رأس آن باشد و شش ماه وی بررسی کند و بعد انتخابات آزاد برگزار شود، قطعاً اگر فردی افراطی از طالبان در رأس باشد مردم و گروه‌های سیاسی قبول نمی‌کنند،باید فردی که وجهه همه‌جانبه داشته باشد در رأس قرار گیرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

در حالی که طالبان اقدام به اعلام دولت رسمی افغانستان از میان رهبران خود کرده است، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کشورمان پیشنهاد داده یک دولت موقت به رهبری حامد کرزای تشکیل شود.

فداحسین مالکی گفت: بهترین راه این است که دولت موقتی شکل می گرفت فردی چون آقای کرزای که همه گروه‌های افغان او را قبول دارند در رأس آن باشد و شش ماه وی بررسی کند و بعد انتخابات آزاد برگزار شود، قطعاً اگر فردی افراطی از طالبان در رأس باشد مردم و گروه‌های سیاسی قبول نمی‌کنند،باید فردی که وجهه همه‌جانبه داشته باشد در رأس قرار گیرد.نماینده زاهدان تأکید کرد: اگرطالبان ننشیند و تصمیم قطعی برای دولت مردمی نگیرد قطعاً کشور به‌سمت جنگ‌های داخلی خواهد رفت و  جریانات بین‌المللی و برخی کشورها به جز امریکا و پاکستان پشت جریانات مردمی خواهند بود و در این میان، پیروز میدان طالبان نخواهد بود.

وی همچنین افزود: غیرقابل اعتماد بودن طالبان واقعیتی است که باید مدنظر قرار داد اما اینکه گفته می‌شود ایران از طالبان حمایت می کند درست نیست چراکه جمهوری اسلامی ایران حوادث افغانستان را رصد می‌کند و به سمتی می‌رود که همه جریانات درگیر در داخل افغانستان، منهای کشورهای منطقه و امریکا را سر میز مذاکره بنشاند تا آنها بتوانند خودشان تصمیم قطعی برای سرنوشت شان بگیرند.

ارسال نظر