اوراق بدهی| اوراق بدهی دولتی| مشارکت بانک ها در اوراق بدهی

اوراق بدهی مورد توجه بانک ها قرار نگرفت

در سیزدهمین مرحله فروش اوراق بدهی مجموعا ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شد که سهم بانکها از این خرید صفر درصد بوده است. بنابراین تمام سهم خرید این هفته بر دوش نهادهای تامین سرمایه بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

نتیجه‌ سیزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ ۲ شهریور ماه)منتشر شد.

طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح این عملیات به شرح زیر است:

​اوراق بدهی دولتی

بنابر گزارش منتشر شده بانکها هیچ مشارکتی در خرید اوراق بدهی دولتی نداشته و نهادهای تامین سرمایه نیز تنها ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند.

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند.

 در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

ارسال نظر