عرضه اولیه | عرضه اولیه بورس|عرضه اولیه این هفته بورس

عرضه اولیه این هفته بورس

به منظور جبران کسری بودجه در کشور، سهام پالایشگاه شازند در بازار بورس عرضه می شود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حسین قربانزاده رییس کل سازمان خصوصی سازی، با اشاره به تدبیر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه گفت: سازمان خصوصی سازی نیز در این رابطه عمل به تکالیف بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار داده و بزودی از طریق فروش سهام این دارایی‌های مازاد را عرضه خواهد کرد. به طور مثال طی ماه جاری سهام پالایشگاه شازند در بازار بورس عرضه خواهد شد.

ارسال نظر