اخبار حوادث | حادثه تلخ | اخبار حوادث روز

لحظه عجیب اصابت صاعقه به زمین را ببینید | صاعقه این مرد را خشک کرد

تصویری از اصابت صاعقه به زمین را ببینید.

ارسال نظر