ارزش سهام عدالت | ارزش سهام عدالت ریخت | جزئیات ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت امروز 7 آبان | سهامداران بشتابید

در پی افزایش شاخص کل بازار بورس امروز هفتم آبان ۱۴۰۱، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۶۱ هزار و۴۵۴ تومان رشد کرد.

جشنواره پاییزی
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:
امروز شنبه (هفتم آبان ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۴۷۱هزار و۹۸۳تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۵۵۹ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۲۴۴.۶۲۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۵۸.۱۴۲ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۷۰۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۴۶۱۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شبندر،فملی،فولاد،شپنا،فارس،کگل و وغدیر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس آریا،کگهر،غصینو،خدیزل،دماوند،سمگا،شراز بر شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

وضعیت سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۶۰۸ ۱۱۶۸
شگویا ۷۹۲ ۴۹
شاوان ۱۸۸۶ ۵
دانا ۱۸۵ ۴۵
بنیرو ۲۶۲ ۳
رمپنا ۱۱۵۰ ۱۴۳
اخابر ۵۷۵ ۲۴۴
کگل ۷۸۵ ۱۰۷
حکشتی‌ ۱۷۹۰ ۸۰
فولاد ۴۳۶ ۲۵۲۰
فولاژ ۶۷۸ ۴۸
فخوز ۱۹۱ ۱۱۶
ساراب ۱۶۷۱ ۹
ورنا ۴۱۳ ۳
حپترو ۲۷۸۳ ۱
کچاد ۸۱۱ ۲۳۷
وپست ۴۰۰ ۱۶
مارون ۱۷۶۸۵ ۴۹
شپنا ۵۹۹ ۴۱۶
شتران ۴۵۳ ۲۶۰۰
شبندر ۷۷۸ ۹۳۰
بسویچ ۳۲۷ ۹
وبملت ۲۵۱ ۳۰۵
وبصادر ۱۲۲ ۱۴۲۷
خاور ۱۹۴ ۴۲۰
وتجارت ۱۲۱ ۱۸۲۲
فایرا ۱۶۹۹ ۳۲
شراز ۱۱۵۴ ۴
جم ۳۶۸۲ ۴۲
فملی ۴۷۴ ۱۸۴۰
سدشت ۲۴۲۷ ۸
بفجر ۱۳۸۳ ۳۸
وتوصا ۶۱۶ ۱۲
شبریز ۱۳۶۵ ۴۱
خساپا ۱۶۳ ۳۶
لکما ۶۳ ۲۲
بترانس ۱۵۵ ۳
 

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۷ آبان ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (هفتم آبان ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و۹۱۴هزار و۷۲۱ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار

فارس ۶۰۸ ۲۲۹۲
شگویا ۷۹۲ ۴۷
شاوان ۱۸۸۶ ۴
دانا ۱۸۵ ۱۶
بنیرو ۲۶۲ ۳
رمپنا ۱۱۵۰ ۱۳۷
اخابر ۵۷۵ ۲۳۹
کگل ۷۸۵ ۱۰۴
حکشتی‌ ۱۷۹۰ ۷۸
فولاد ۴۳۶ ۲۵۲۰
فولاژ ۶۷۸ ۷۳
فخوز ۱۹۱ ۲۹۶
ساراب ۱۶۷۱ ۹
ورنا ۴۱۳ ۳
حپترو ۲۷۸۳ ۱
کچاد ۸۱۱ ۱۸۱
وپست ۴۰۰ ۱۶
مارون ۱۷۶۸۵ ۴۷
شپنا ۵۹۹ ۱۰۰۸
شتران ۴۵۳ ۲۰۹۰
شبندر ۷۷۸ ۹۱۲
بسویچ ۳۲۷ ۹
وبملت ۲۵۱ ۲۹۹
وبصادر ۱۲۲ ۱۴۰۰
خودرو ۱۸۱ ۴۷
وتجارت ۱۲۱ ۱۷۸۸
فایرا ۱۶۹۹ ۳۱
شراز ۱۱۵۴ ۴
جم ۳۶۸۲ ۴۱
فملی ۴۷۴ ۱۴۷۳
سدشت ۲۴۲۷ ۸
بفجر ۱۳۸۳ ۳۸
وتوصا ۶۱۶ ۱۲
شبریز ۱۳۶۵ ۱۵
خساپا ۱۶۳ ۳۹
لکما ۶۳ ۲۲
بترانس ۱۵۵ 

ارسال نظر

 

آخرین مطالب