هزینه مکالمه | مقایسه هزینه مکالمه در اپراتورهای مختلف | جدول

مقایسه هزینه مکالمه در اپراتورهای مختلف | جدول

هزینه مکالمه ۱۰ دقیقه‌ای درون‌شبکه‌ای رایتل امسال ۷۰ تومان است. همین هزینه برای مشترکان همراه اول و ایرنسل حداقل ۵۹۹ تومان محاسبه می‌شود.

جشنواره پاییزی
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 هزینه مکالمه با سیمکارت‌های همراه اول امسال حداقل دقیقه‌ای ۵۹.۹ است. همراه اول این رقم را بدون درنظر گرفتن دائمی یا اعتباری بودن سیمکارت دریافت می‌کند و هزینه تماس‌های برون‌شبکه را بابت تمام مشترکان خود دقیقه‌ای ۸۹.۹ تومان اعلام کرده است. ایرانسل معمولا سیاست‌های یکسانی در قیمت‌گذاری با رقیبش دارد و تعرفه مکالمه سیمکارت‌های دائمی و اعتباری خود را با فرمول همراه اول محاسبه می‌کند. اما رایتل که طبق آمار کمتر از نیم‌درصد از سیمکارت‌های فعال کشور را دراختیار دارد، ارزان‌ترین تعرفه‌ها را برای مشترکان خود در نظر گرفته است. طوری که هزینه تماس درون‌شبکه‌ای رایتل فقط دقیقه‌ای هفت تومان است و مشترکان آن بابت تماس‌های برون‌شبکه‌ای نسبت به آن‌هایی که از سیمکارت‌های همراه اول و ایرانسل استفاده می‌کنند، هزینه کمتری می‌پردازند.

هزینه مکالمه همراه اول به همراه اول

هزینه مکالمه همراه اول بابت سیمکارت‌های دائمی در تماس‌های درون‌شبکه امسال ۵۹.۹ تومان به ازای هر دقیقه است. این هزینه بابت تماس‌هایی که از سیمکارت‌های اعتباری همراه اول به مقصد سیمکارت‌های ایرانسل و رایتل صورت می‌گیرد، تفاوتی ندارد و همان ۵۹.۹ تومان محسابه می‌شود. تعرفه مکالمه سیمکارت‌های همراه اول از سال ۹۷ تا الان تغییری نداشته است.

هزینه مکالمه همراه اول با سایر اپراتورها

به گزارش فرارو، هزینه مکالمه همراه اول در تماس‌های خروجی نسبت به تماس‌های برون‌شبکه‌ای دقیقه‌ای ۳۰ تومان بیشتر است. درحالی که همراه اول بابت تماس‌های خروجی درون‌شبکه‌ای از سیمکارت‌های اعتباری و دائمی دقیقه‌ای ۵۹.۹ تومان دریافت می‌کند، این هزینه بابت تماس‌های خروجی به اپراتورهای ایرانسل و رایتل ۸۹.۹ تومان اعلام شده است. همراه اول برای ساده‌سازی تعرفه مکالمات، تفاوتی بین سیمکارت‌های اعتباری و دائمی قایل نیست.

هزینه مکالمه ایرانسل به ایرانسل

هزینه مکالمه با سیمکارت ایرانسل، تفاوتی با سیمکارت‌های همراه اول ندارد. ایرنسل مثل همراه اول هزینه تماس‌های درون شبکه از سیمکارت‌های دائمی را امسال دقیقه‌ای ۵۹.۹ تومان محسابه می‌کند که به‌این ترتیب یک تماس ۱۰ دقیقه‌ای معادل ۵۹۹ تومان هزینه دارد. همین هزینه برای سیمکارت‌های اعتباری به ۸۹۹ تومان افزایش پیدا می‌کند. چون طبق تعرفه مکالمه ایرانسل در سال ۱۴۰۱، هزینه تماس‌های درون‌شبکه از سیمکارت‌های اعتباری دقیقه‌ای ۸۹.۹ تومان محاسبه می‌شود.

هزینه مکالمه ایرانسل با سایر اپراتورها

ایرنسل بابت تماس‌های برون‌شبکه‌ای از سیمکارت‌های دائمی و اعتباری هزینه یکسانی دریافت می‌کند و این رقم به ازای هر دقیقه ۳۰ تومان از تماس‌های درون‌شبکه بیشتر است. درحالی که هزینه تماس‌های برون‌شبکه بابت سیمکارت‌های دائمی و اعتباری، دقیقه‌ای ۵۹.۹ تومان است، این هزینه بابت تماس‌های برون‌شبکه به دقیقه‌ای ۸۹.۹ تومان افزایش پیدا می‌کند. با این اوصاف یک تماس ۱۰ دقیقه‌ای برون‌شبکه از سیمکارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل به ۸۹۹ تومان می‌رسد، اما همین هزینه بابت تماس‌های درون‌شبکه ۵۹۹ تومان محاسبه می‌شود.

هزینه مکالمه رایتل به رایتل

هزینه مکالمه رایتل به رایتل ارزان‌ترین تعرفه بین اپراتورهای داخلی محسوب می‌شود. طبق اعلام رایتل، مشترکان این اپراتور بابت تماس‌های درون‌شبکه باید دقیقه‌ای هفت تومان پرداخت کنند. نکته مهم درباره تعرفه تماس‌های درون‌شبکه رایتل، یکسان‌سازی هزینه مکالمه از سیمکارت‌های اعتباری و دائمی به‌شمار می‌رود. طوری که رایتل تعرفه سیمکارت‌های درون‌شبکه‌ای را بابت سیمکارت‌های دائمی و اعتباری یکسان و دقیقه‌ای هفت تومان درنظر گرفته است. به‌این ترتیب هزینه یک مکالمه ۱۰ دقیقه‌ای درون‌شبکه رایتل از سیمکارت‌های اعتباری و دائمی ۷۰ تومان است که این هزینه نسبت به چنین تماسی در سیمکارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل دقیقه‌ای ۵۲۹ تومان و در مقایسه با سیمکارت‌های اعتباری این دو اپراتور، ۸۲۹ تومان کمتر است.

هزینه مکالمه رایتل به سایر اپراتورها

هزینه مکالکه برون شبکه رایتل بابت سیمکارت‌های اعتباری و دائمی متفاوت است. در سایت رایتل تعرفه مکالمه از این اپراتور با سیمکارت‌های دائمی به مقصد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل دقیقه‌ای ۵۵.۵ تومان است. با این اوصاف تماس ۱۰ دقیقه‌ای از سیمکارت دائمی رایتل با سیمکارت‌های همراه اول و ایرانسل، هزینه ۵۵۵ تومانی به قبض آخر ماه اضافه می‌کند درحالی که همین تماس ۸۸۸ تومان از اعتبار سیمکارت‌های اعتباری رایتل کم می‌کند. چون تماس‌های برون‌شبکه‌ای از سیمکارت‌های رایتل به مقصد سیمکارت‌های همراه اول و ایرنسل دقیقه‌ای ۸۸.۸ تومان محاسبه می‌شود.

مقایسه تعرفه مکالمه اپراتورها

اپراتور میزبان

اپراتور مهمان

سیمکارت دائمی

سیمکارت اعتباری

همراه اول

همراه اول

۵۹.۹ تومان

۸۹.۹ تومان

همراه اول

ایرنسل یا رایتل

۵۹.۹ تومان

۸۹.۹ تومان

ایرانسل

ایرانسل

۵۹.۹ تومان

۸۹.۹ تومان

ایرانسل

همراه اول یا رایتل

۵۹.۹ تومان

۸۹.۹ تومان

رایتل

رایتل

هفت تومان

هفت تومان

رایتل

همراه اول یا ایرانسل

۵۵.۵ تومان

۸۸.۸ تومان

 

ارسال نظر

 

آخرین مطالب