الهام چرخنده با پوشش زبانزد نزد رهبر رفت | ببینید الهام چرخنده دنبال حاشیه اس!

الهام چرخنده در دیدار با رهبری نیز حضور داشت عکس بدون ماسک او در صورتی که باقی حضار ماسک روی صورت داشتند به سرعت در اینستاگرام وایرال شد

الهام چرخنده با پوشش زبانزد نزد رهبر رفت | ببینید الهام چرخنده دنبال حاشیه اس!
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

الهام چرخنده

الهام چرخنده

 

ارسال نظر

 

آخرین مطالب