تست هوش | فقط یکی از لیوان ها رو جابجا کن تا ترتیب درست رو پیدا کنی و هوش و تمرکزت رو بسنجی

تو چالش جدید ما شرکت کن و هوش و تمرکزت رو بسنج. یکی از لیوان‌های ردیف بالا را جابه‌جا کنید تا به نظم و ترتیب ردیف پایین برسید.

تست هوش | فقط یکی از لیوان ها رو جابجا کن تا ترتیب درست رو پیدا کنی و هوش و تمرکزت رو بسنجی
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

یکی از لیوان‌های ردیف بالا را جابه‌جا کنید تا به نظم و ترتیب ردیف پایین برسید.

فغافیغاعث

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب تست هوش:

اذئتاتتر

 

دیدگاه خود را ارسال کنید