جزئیات احکام نهایی رتبه بندی معلمان | شرایط جدید رتبه بندی معلمان در سایت زیر

بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان، دیده نشدن احکام پرسنلی فرهنگیان در سامانه my.medu.ir به معنای حذف احکام آنها از سیستم پرسنلی نیست.

جزئیات احکام نهایی رتبه بندی معلمان | شرایط جدید رتبه بندی معلمان در سایت زیر
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان، دیده نشدن احکام پرسنلی فرهنگیان در سامانه my.medu.ir به معنای حذف احکام آنها از سیستم پرسنلی نیست.

با توجه به صدور احکام نهایی رتبه بندی معلمان با تاریخ اجرای ۱۴۰۰/۶/۳۱ سایر احکامی که تاریخ اجرای آن پس از ۳۱/۶/۱۴۰۰ می باشد باید مجدداً اصلاح گردد و تا زمان اصلاح و تایید مجدد از دسترس خارج می شوند.

با توجه به زمان بر بودن اصلاح احکام همه همکاران و ادامه دار بودن این روند تا پایان صدور احکام در زمینه فوق الذکر خودداری فرمایید.

دیدگاه خود را ارسال کنید