تست هوش | کدامیک از این دو پزشک قاتله؟نگاه کن و تو 5 ثانیه بگو

امروز معمای دیگری را برایتان قرار داده‌ایم. روند کاملا ساده است و ماننده تست هوش‌های گذشته شما اگر خواستید می‌توانید جواب این تست را در بخش کامنت‌های تکراتو با دیگران به اشتراک بگذارید. (تمام جذابیتش به این است که تقلب نکنید!)

تست هوش | کدامیک از این دو پزشک قاتله؟نگاه کن و تو 5 ثانیه بگو
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

امروز معمای دیگری را برایتان قرار داده‌ایم. روند کاملا ساده است و ماننده تست هوش‌های گذشته شما اگر خواستید می‌توانید جواب این تست را در بخش کامنت‌های تکراتو با دیگران به اشتراک بگذارید. (تمام جذابیتش به این است که تقلب نکنید!)

لهعبغه

شما باید در این تست هوش تصویری با استفاده از مهارت های استدلال منطقی به پاسخ برسید و تشخیص دهید پزشک قاتل کدام است..؟

.

.

.

.

جواب تست هوش:

غهعب

پزشکی که می خواهد یک کشتار کامل انجام دهد، سمت راست تصویر است. زیرا در دست او و همچنین اطرافش، وسایل کار دانپزشکی وجود ندارد. او یک قاتل روانی سریالی است که برخی از مراجعین خود را که به تنهایی به او مراجعه می کنند را به قتل می رساند.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید