رشد ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریز 10 میلیونی به حساب سهام عدالتی ها

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 16 اسفند 1401 با افزایش 264 هزار و 96 تومان به11 میلیون و748 هزار و626 تومان رسید.

رشد ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریز 10 میلیونی به حساب سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 16 اسفند 1401 با افزایش 264 هزار و 96 تومان به11 میلیون و748 هزار و626 تومان رسید.

امروز سه شنبه (16 اسفند 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و886 هزار و939 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با31942 واحد افزایش در ارتفاع 1.817.611 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 545.656 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس1239 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6683 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،شستا،کچاد،شپنا،شبندر، پارس و فارس صورت گرفت و شاخص های کگهر،زاگرس،هرمز،فغدیر،شگویا،ارفع،بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1046 1168

شگویا 1384 49

شاوان 2260 5

دانا 296 45

بنیرو  319 3

رمپنا 1254 143

اخابر 744 244

کگل 678 107

حکشتی‌ 3165 80

فولاد 844 2520

فولاژ 1523 48

فخوز 369 116

ساراب 2401 9

ورنا 661 3

حپترو 3339 1

کچاد 879 237

وپست 638 16

مارون 18480 49

شپنا  867 416

شتران 428 2600

شبندر 992 930

بسویچ 564 9

وبملت 309 305

وبصادر 183 1427

خاور 373 420

وتجارت  184 1822

فایرا 645 32

شراز 1454 4

جم 4971 42

فملی 983 1840

سدشت 3327 8

بفجر 2248 38

وتوصا 948 12

 شبریز 1547 41

خساپا 225 36

لکما 111 22

بترانس 233  

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (16 اسفند 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و748 هزار و626 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1046 2292

شگویا 1384 47

شاوان 2260 4

دانا 296 16

بنیرو  319 3

رمپنا 1254 137

اخابر 744 239

کگل 678 104

حکشتی‌ 3165 78

فولاد 844 2520

فولاژ 1523 73

فخوز 369 296

ساراب 2401 3

ورنا 661 3

حپترو 3339 1

کچاد 879 181

وپست 638 16

مارون 18480 47

شپنا  867 1008

شتران 428 2090

شبندر 992 912

بسویچ 564 9

وبملت 309 299

وبصادر 183 1400

خودرو 315 47

وتجارت  184 1788

 فایرا 645 31

شراز 1454 4

جم 4971 41

فملی 983 1473

سدشت 3327 8

بفجر 2248 38

وتوصا 948 12

شبریز 1547 15

خساپا 225 39

لکما 111 22

بترانس 233 3

ارسال نظر

 

آخرین مطالب