ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 20 اسفند 1401 به11 میلیون و701 هزار و764 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 20 اسفند 1401 به11 میلیون و701 هزار و764 تومان رسید.

امروز شنبه (20 اسفند 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و838 هزار و395 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با8451 واحد کاهش در ارتفاع 1.816.765 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 549.264 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس9977 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6679 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،وبملت،فملی،کگل،وپاسار،فارس،وتجارت صورت گرفت و شاخص های شگویا،زاگرس،فزر،فرابورس،وهور،کوثر و ساوه بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1040 1168

شگویا 1359 49

شاوان 2260 5

دانا 301 45

بنیرو  315 3

رمپنا 1237 143

اخابر 751 244

کگل 665 107

حکشتی‌ 3158 80

فولاد 826 2520

فولاژ 1520 48

فخوز 363 116

ساراب 2418 9

ورنا 644 3

حپترو 3319 1

کچاد 871 237

وپست 668 16

مارون 18470 49

شپنا  867 416

شتران 428 2600

شبندر 995 930

بسویچ 542 9

وبملت 329 305

وبصادر 191 1427

خاور 367 420

وتجارت  197 1822

فایرا 642 32

شراز 1460 4

جم 4972 42

فملی 967 1840

سدشت 3391 8

بفجر 2235 38

وتوصا 908 12

 شبریز 1536 41

خساپا 231 36

لکما 114 22

بترانس 232       

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (20 اسفند 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و701 هزار و764 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1040 2292

شگویا 1359 47

شاوان 2260 4

دانا 301 16

بنیرو  315 3

رمپنا 1237 137

اخابر 751 239

کگل 665 104

حکشتی‌ 3158 78

فولاد 826 2520

فولاژ 1520 73

فخوز 363 296

ساراب 2418 3

ورنا 644 3

حپترو 3319 1

کچاد 871 181

وپست 668 16

مارون 18470 47

شپنا  867 1008

شتران 428 2090

شبندر 995 912

بسویچ 542 9

وبملت 329 299

وبصادر 191 1400

خودرو 322 47

وتجارت  197 1788

 فایرا 642 31

شراز 1460 4

جم 4972 41

فملی 967 1473

سدشت 3391 8

بفجر 2235 38

وتوصا 908 12

شبریز 1536 15

خساپا 231 39

لکما 114 22

بترانس 232 3

 

 

ارسال نظر

 

آخرین مطالب