ارزش سهام عدالت 21 اسفند 1401 | واریزی جدید به حساب این سهام عدالتی ها

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 21 اسفند 1401 با کاهش 221 هزار و 98 تومان به11 میلیون و480 هزار و666تومان رسید.

ارزش سهام عدالت 21 اسفند 1401 | واریزی جدید به حساب این سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 21 اسفند 1401 با کاهش 221 هزار و 98 تومان به11 میلیون و480 هزار و666تومان رسید.

امروز یکشنبه (21 اسفند 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و627 هزار و86 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با33571 واحد کاهش در ارتفاع 1.783.167 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 539.647 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس12116 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6553 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،شستا،کگل،تاپیکو،نوری،کچاد صورت گرفت و شاخص های شگویا،زاگرس،بپاس،فغدیر،آریا،ارفع و انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1023 1168

شگویا 1300 49

شاوان 2190 5

دانا 293 45

بنیرو  328 3

رمپنا 1242 143

اخابر 713 244

کگل 644 107

حکشتی‌ 3028 80

فولاد 792 2520

فولاژ 1504 48

فخوز 357 116

ساراب 2411 9

ورنا 615 3

حپترو 3252 1

کچاد 851 237

وپست 642 16

مارون 18440 49

شپنا  867 416

شتران 420 2600

شبندر 973 930

بسویچ 534 9

وبملت 321 305

وبصادر 188 1427

خاور 356 420

وتجارت  192 1822

فایرا 639 32

شراز 1441 4

جم 4830 42

فملی 967 1840

سدشت 3184 8

بفجر 2208 38

وتوصا 860 12

 شبریز 1510 41

خساپا 221 36

لکما 111 22

بترانس 223                

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (21 اسفند 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و480 هزار و666 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1023 2292

شگویا 1300 47

شاوان 2190 4

دانا 293 16

بنیرو  328 3

رمپنا 1242 137

اخابر 713 239

کگل 644 104

حکشتی‌ 3028 78

فولاد 792 2520

فولاژ 1504 73

فخوز 357 296

ساراب 2411 3

ورنا 615 3

حپترو 3252 1

کچاد 851 181

وپست 642 16

مارون 18440 47

شپنا  867 1008

شتران 420 2090

شبندر 973 912

بسویچ 534 9

وبملت 321 299

وبصادر 188 1400

خودرو 311 47

وتجارت  192 1788

 فایرا 639 31

شراز 1441 4

جم 4830 41

فملی 967 1473

سدشت 3184 8

بفجر 2208 38

وتوصا 860 12

شبریز 1510 15

خساپا 221 39

لکما 111 22

بترانس 223 3

 

ارسال نظر

 

آخرین مطالب