جیب این سهام عدالتی ها پرپول می شود | واریز 9 میلیونی به حساب سهام عدالتی ها

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز به11 میلیون و37 هزار و885 تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 28 اسفند 1401 به11 میلیون و37 هزار و885 تومان رسید.

امروز ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون و453 هزار و279 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با54715 واحد افزایش در ارتفاع 1.960.461 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 585.251 واحدی قرار گرفته است

ارزش معاملات امروز بازار بورس11813میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7255 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،فارس،وپاسار،تاپیکو،پارس و ومعادن صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،بپاس،زاگرس،هرمز،صبا،انتخاب،ارفع بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1100 1168

شگویا 1473 49

شاوان 2380 5

دانا 300 45

بنیرو  444 3

رمپنا 1365 143

اخابر 844 244

کگل 711 107

حکشتی‌ 1370 80

فولاد 589 2520

فولاژ 1700 48

فخوز 406 116

ساراب 2718 9

ورنا 698 3

حپترو 3347 1

کچاد 989 237

وپست 662 16

مارون 18370 49

شپنا  822 416

شتران 459 2600

شبندر 1106 930

بسویچ 543 9

وبملت 338 305

وبصادر 202 1427

خاور 412 420

وتجارت  202 1822

فایرا 653 32

شراز 1576 4

جم 5118 42

فملی 749 1840

سدشت 3691 8

بفجر 2272 38

وتوصا 976 12

 شبریز 1641 41

خساپا 249 36

لکما 114 22

بترانس 247 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (28 اسفند 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و37 هزار و885 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1100 2292

شگویا 1473 47

شاوان 2380 4

دانا 300 16

بنیرو  444 3

رمپنا 1365 137

اخابر 844 239

کگل 711 104

حکشتی‌ 1370 78

فولاد 589 2520

فولاژ 1700 73

فخوز 406 296

ساراب 2718 3

ورنا 698 3

حپترو 3347 1

کچاد 989 181

وپست 662 16

مارون 18370 47

شپنا  822 1008

شتران 459 2090

شبندر 1106 912

بسویچ 543 9

وبملت 338 299

وبصادر 202 1400

خودرو 337 47

وتجارت  202 1788

 فایرا 653 31

شراز 1576 4

جم 5118 41

فملی 749 1473

سدشت 3691 8

بفجر

2272

38

وتوصا 976 12

شبریز 1641 15

خساپا 249 39

لکما 114 22

بترانس 247 3

دیدگاه خود را ارسال کنید