علی ضیا دوباره رد داد | آقای ضیا از چی عصبانی شده؟

علی ضیا مجری محبوب با انتشار یک استوری در باشگاه ورزشی از عصبانیت خودش گفت.

علی ضیا دوباره رد داد | آقای ضیا از چی عصبانی شده؟

دیدگاه خود را ارسال کنید