رشد ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریز 11 میلیونی به حساب سهام عدالتی ها از امشب

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 27 فروردین 1402 با افزایش 67 هزار و 722 تومان به12 میلیون و833 هزار و345تومان رسید.

رشد ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریز 11 میلیونی به حساب سهام عدالتی ها از امشب
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 27 فروردین 1402 با افزایش 67 هزار و 722 تومان به12 میلیون و833 هزار و345تومان رسید.

امروز یکشنبه (27 فروردین 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون773 هزار و 233 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با211117 واحد افزایش در ارتفاع 2.275.064 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 731.157 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس14701 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8425 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارسان،وامید،ومعادن،اخابر،شتران،شبندر، حکشتی صورت گرفت و شاخص های مارون،خاور، صبا،هرمز،وسپهر،زاگرس و غصینو بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1310

1168

شگویا 1810 49

شاوان 3035 5

دانا 427 45

بنیرو  776 3

رمپنا 1620 143

اخابر 1328 244

کگل 715 107

حکشتی‌ 1622 80

فولاد 632 2520

فولاژ 1684 48

فخوز 410 116

ساراب 3272 9

ورنا 867 3

حپترو 4693 1

کچاد 1021 237

وپست 799 16

مارون 22135 49

شپنا  920 416

شتران 579 2600

شبندر 1331 930

بسویچ 762 9

وبملت 362 305

وبصادر 246 1427

خاور 510 420

وتجارت  238 1822

فایرا 870 32

شراز 1964 4

جم 5604 42

فملی 811 1840

سدشت 4676 8

بفجر 2803 38

وتوصا 1292 12

 شبریز 1920 41

خساپا 299 36

لکما 151 22

بترانس 335 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 فروردین 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و833 هزار و345 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1310 2292

شگویا 1810 47

شاوان 3035 4

دانا 427 16

بنیرو  776 3

رمپنا 1620 137

اخابر 1328 239

کگل 715 104

حکشتی‌ 1622 78

فولاد 632 2520

فولاژ 1684 73

فخوز 410 296

ساراب 3272 3

ورنا 867 3

حپترو 4693 1

کچاد 1021 181

وپست 799 16

مارون 22135 47

شپنا  920 1008

شتران 579 2090

شبندر 1331 912

بسویچ 762 9

وبملت 362 299

وبصادر 246 1400

خودرو 398 47

وتجارت  238 1788

 فایرا 870 31

شراز 1964 4

جم 5604 41

فملی 811 1473

سدشت 4676 8

بفجر

2803

38

وتوصا 1292 12

شبریز 1920 15

خساپا 299 39

لکما 151 22

بترانس 335 3

 

دیدگاه خود را ارسال کنید